Montáž

Montáž fotovoltaických panelov

 

Montáž fotovoltaickej elektrárne si vyžaduje dôkladnú prípravu a analýzu lokality umiestnenia. Vykonáme všetky potrebné merania a dimenzovanie fotovolatickej elektrárne vo Vašom dome alebo obytnom dome pri osobnom stretnutí.

Vykonáme výpočty umiestnenia fotovoltaického systému, pri ktorom určíme potrebné parametre ako je počet panelov, orientácia systému a efektívny sklon.

Pri montáži používame kvalitné hliníkové rámy, ktoré sa umiestňujú na stavbu, strechu alebo do voľného priestranstva. 

Poskytneme Vám kompletné poradenstvo a servis pri výpočte efektivity návratnosti panelov Vašej fotovoltaickej elektrárne a dodáme Vám kompletnú projektovú dokumentáciu.

Počas inštalácie fotovoltaickej elektrárne Vám pomôžeme vybaviť všetky potrebné povolenia, administratívne úkony až po pripojenie elektrárne do distribučnej siete a na rozvody elektrickej energie vo Vašom dome alebo bytovom dome.

Realizácia fotovolatickej elektrárne trvá od obhliadky až po konečné pripojenie a spustenie prevádzky približne 3 mesiace.