HEATFLOW®

Čo je HEATFLOW®

Vplyvom rýchleho vývoja stavebných materiálov a legislatívnych požiadaviek sa vlastnosti budov v posledných rokoch značne zmenili. Novostavby dnes vykazujú veľmi špecifické nároky na technológie, ktoré je nevyhnutné zvoliť priamo v súvislosti s vlastnosťami daného typu stavby.

Sú to totiž práve technológie, zvlášť vykurovanie, ktoré vytvára kľúčový rozdiel v kvalite a komforte života vo vnútri budovy. Vlastnosti technológie Heatflow® sú navrhnuté presne pre využitie v moderných domoch a dokonale spĺňajú všetky ich potreby.

Vlastnosti Heatflow®

Dokonalý teplotný komfort

V interiéri je presne udržiavaná stála ideálna teplota podlahy a vzduchu nezávisle na vonkajších podmienkach. Systém tvorí dokonalú vnútornú klímu bez nutnosti zásahu používateľa.

Akumulácia podlahy

Systém je inštalovaný pod roznášaciu vrstvu anhydritového/cementového poteru, alebo sádrovláknitej dosky Fermacell, a optimálne tak využíva ich akumulačné vlastnosti.

Celoplošnosť

Vykurovací prvok zahrňuje viac než 90% reálnej využívanej podlahovej plochy. Veľkosť vykurovacej plochy je kľúčovým parametrom pre efektívny prenos tepla do priestorov v dnešných moderných budovách.

Bezúdržbová prevádzka

Výhrevný systém Heatflow® neobsahuje žiadne komponenty náchylné na poškodenie ani údržbu a nevyžaduje tak žiadny servis. Životnosť systému prekonáva bežnú životnosť podlahy samotnej.

Ďalšie vlastnosti

Heatflow®

Nízke náklady

Veľkou výhodou systému Heatflow® je pri využití v modernej budove veľmi nízky priemer celkových nákladov. Vďaka vysokej rýchlosti ohrevu, maximálnej vykurovacej ploche a ideálnemu prenosu tepla do priestoru vykazuje systém nízke prevádzkové náklady, ktoré potom v súčte s obstarávacími a nulovými servisnými nákladmi vytvára veľmi nízky priemer celkových relevantných nákladov na vykurovanie.

Rýchlosť ohrevu
Technológia Heatflow® je zložená z uhlíkových vlákien, ktoré majú výbornú tepelnú vodivosť a zaisťujú okamžitý
nárast teploty na svojom povrchu. V kombinácii s ostatnými vlastnosťami potom v prípade potreby v prevádzke dochádza
k veľmi rýchlemu nábehu teploty, ktorý je tak využívaný pre krátky a efektívny vykurovací interval.
Presná regulácia
Veľmi dôležitou vlastnosťou vykurovania pri použití v moderných budovách je jeho regulovateľnosť. Systém Heatflow®
vyniká presným riadením, ktoré zabraňuje nežiadúcemu – pomalej reakcii na zmenu a zbytočnej teplotnej
zotrvačnosti. Systém je riadený pomocou podlahových i vzdušných čidiel, ktoré zaisťujú absolútne presnú reguláciu.
Neprehrieva vzduch
Vďaka kombinácii všetkých vlastností technológie Heatflow® nedochádza pri (bežnej) konštantnej prevádzke k tvorbe
rozdielnych teplôt povrchu podlahy medzi dobou, kedy je systém zapnutý a kedy nie. Vďaka tomu tak nevzniká nežiadúce
prekurovanie vzduchu a nadmerné vírenie prachu.
Vhodný pre zloženie podlahy
Technológia Heatflow® je vhodná pre využitie so všetkými finálnymi krytinami, ktoré výrobca všeobecne určil pre možnosť aplikácie na podlahové vykurovanie. Maximálne teploty vykurovacieho prvku Heatflow sú obmedzené tak, aby nedochádzalo k degradácii roznášacej ani finálnej vrstvy ako pri bežných elektrických podlahových systémoch.
Využitie s FVE alebo iným zdrojom
Vzhľadom k možnostiam zapojenia je systém Heatflow® kompatibilný s vlastným zdrojom výroby energie, ktorý má
obmedzenú kapacitu tak, aby pri zopnutí nedošlo k okamžitému odberu všetkej vyrábanej alebo uloženej energie.
Integrácia do smart home
Technológiu Heatflow® možno ľahko integrovať do smart home systému, ktorý potom ponúka riešenie vzdialeného ovládania, komplexnej automatizácie i individuálneho nastavenia odberu energie, vhodného práve pre využitie napr. s domácou fotovoltaickou elektrárňou.
Bez hluku a náročnosti na priestor
Kompletná technológia je zabudovaná v podlahe, nevyžaduje tak žiadny nárok na vlastný priestor v interiéri a v budove
vzniká miesto pre vhodnejšie využitie zastavanej plochy. Navyše systém samozrejme neobsahuje žiadnu vonkajšiu
jednotku, nenarušuje tak dizajn fasády a neobťažuje hlukom.
Certifikované zloženie
Systém Heatflow® ako jediný svojho druhu je oficiálne zaradený v certifikovaných zloženiach podlahy liatých poterov
Cemex či suchej skladby Fermacell.
Zabraňuje vlhnutiu konštrukcie a vzniku baktérií či pliesní
Systém rovnomerne akumuluje celý plášť budovy a zabraňuje tak tvorbe vlhkosti a s ňou spojenému vzniku prostredia pre baktérie a pliesne.