Žiadosť o poukážku

Zelená domácnostiam – žiadosť o poukážku

Žiadosť o poukážku sa podáva elektronicky prostredníctvom webu projektu www.zelenadomacnostiam.sk. V rámci aktivít projektu boli vyhlásené už 2 kolá podávania žiadostí, vyhlásenie tretieho kola sa plánuje v 2. štvrťroku 2016.

Ako upozorňuje aj mentor projektu, Slovenská inovačná a energetická agentúra, odoslaniu elektronickej žiadosti by malo predchádzať prekonzultovanie s odborníkom – firmou zo zoznamu zhotoviteľov, ktorí sú oprávnení realizovať inštaláciu podporovaných zariadení.

V prípade, že zvažujete inštaláciu slnečných kolektorov alebo fotovoltaických panelov, kontaktujte nás a my Vám poradíme. Systém Vám pomôžeme nadimenzovať tak, aby pokrýval skutočnú potrebu domácnosti. Vypracujeme Vám ponuku na mieru a dodáme i podrobnú cenovú ponuku, na základe ktorej sa rozhodnete, či o vystavenie poukážky požiadate alebo nie.

 

Vyplnenie žiadosti o poukážku

Pred požiadaním o dotáciu by ste si totiž  mali dôsledne premyslieť, či podporu naozaj využijete. Štátna podpora v rámci projektu Zelená domácnostiam pokryje približne 30-50% oprávnených výdavkov na zariadenie využívajúce OZE, zostatok je nutné dofinancovať z vlastných zdrojov.

Samotné vyplnenie žiadosti nie je náročné. V prvom kroku je nutné zadefinovať miesto inštalácie, následne špecifikovať vybrané zariadenie. Tretím krokom je výpočet hodnoty poukážky, nasleduje uvedenie informácií o vlastníkoch nehnuteľnosti, na ktorej bude zariadenie inštalované, v piatom kroku sa potvrdzuje splnenie podmienok. Po vyplnení všetkých požadovaných informácií je Vaša žiadosť pripravená na odoslanie.

Po odoslaní dorazí na Váš kontaktný e-mail správa, v ktorej nájdete odkaz, na ktorý je potrebné kliknúť do 24 hod. od odoslania žiadosti. Kliknutím vyjadríte svoj skutočný záujem o vydanie poukážky.  Po potvrdení záujmu systém skontroluje, či je v rámci aktuálneho kola dostatok finančných prostriedkov na podporu Vašej žiadosti. Ak áno, systém Vás o tejto skutočnosti informuje e-mailom a to do 24 hodín od momentu potvrdenia záujmu o vyhotovenie poukážky. Následne bude na adresu, ktorú zadáte pri vypĺňaní žiadosti, doručená tlačená verzia poukážky spolu s podpísanou zmluvou o poskytnutí príspevku.

Na vyplnenie žiadosti možno splnomocniť aj spoločnosť YliosGB (tzn. budúceho zhotoviteľa diela). Prijímateľom pomoci aj v takomto prípade zostáva konkrétna domácnosť resp. jej vlastník.

 

Dôležité upozornenie

Poukážku si musíte uplatniť u zhotoviteľa, s ktorým si uzavriete zmluvu, do 30. dní odo dňa jej vydania, inak stráca platnosť. Zhotoviteľ však v stanovenom termíne musí stihnúť dielo nielen zrealizovať, ale aj požiadať o preplatenie poukážky (v 2. kole to boli 4 mesiace, termín na preplatenie v rámci 3. kola sa dozvieme po jeho vyhlásení).

V dôsledku toho, že množstvo domácností o poukážku požiada, no nakoniec svoj zámer nezrealizuje, zostalo v 2. kole projektu nevyužitých takmer 1000 poukážok v hodnote viac než 2 mil. EUR.

 

Stav čerpania podpory Zelená domácnostiam

Záujem o vydanie poukážok bol naozaj enormný. To potvrdzuje aj počet poukážok, ktoré boli vydané v rámci prvých 2 kôl. Prehľad počtu vystavených poukážok na jednotlivé zariadenia nájdete v tabuľke. Na účel podpory inštalácie zariadení na využívanie OZE bolo v prvých dvoch kolách projektu vyčlenených spolu 10 250 000 €.

V tabuľke môžete vidieť prehĺad zarezervovaných poukážok. Počet tých, ktoré boli doposiaľ využité, je bohužiaľ nižší. Podľa informácií SIEA v prvom kole stratila platnosť až 1/3 poukážok, relevantné údaje z vyhodnotenia 2. kola budeme poznať v júni.

Vypĺňanie žiadosti o poukážku v systéme Zelená domácnostiam

Referencie

od našich zákazníkov

Veľmi milo ma prekvapila profesionalita a kvalita dodaných služieb a produktov. Vrelo odporúčam

- Inge, Nemecko

Vďaka firme Ylios GB bolo pre nás omnoho jednoduchšie získať všetky potrebné povolenia, a realizácia našej elektrárne prebehla tiež bez problémov

- Milan, Žilina

Bola som spokojná so službami ako i rýchlosťou dodania. Môžem len odporučiť

- Mária, Poprad